Voorzitter            : Hans Baas  -  Schaffelaar 2  - 4901 DE Oosterhout  -  06.5338.6503

Secretaris           : HenkJan de Jong  -  Vlietstraat 8  -  4254 AE  -  Sleeuwijk  -  06.1535.8277

Penningmeester : Loek Sturrus   -  Markt 81 -  4261 DC  - Wijk en Aalburg  -  06.1022.1541